Branche RIE

 

Branchespecifieke RIE gereed!
Op basis van de Arbo-wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Agrodis heeft ten behoeve van haar leden een actuele branchespecifieke RI&E (link naar RI&E Gewasbescherming) laten ontwikkelen.  

Wat is een Risico Inventaris & Evaluatie?
Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan de werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen. De RI&E is daarmee een middel om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor de kans op bedrijfsongevallen en beroepsziekten verminderd wordt. Door toepassing van de RI&E Gewasbeschermingsmiddelen wordt aan deze wettelijke eisen voldaan.

Wat zijn de voordelen van de branchespecifieke RI&E?
De digitale branchespecifieke RI&E Gewasbeschermingsmiddelen is tot stand gekomen in samenwerking met specialisten uit de eigen branche: Q-Point en de EVO. Agrodis is zeer intensief bezig om deze RI&E ook erkend te krijgen bij het Arboplatform. Voordat het Arboplatform het icoontje “erkend” plaatst, moeten de sociale partners (o.a. FNV) de RI&E eerst goedkeuren. De FNV wil hier echter niet aan meewerken. De FNV wil eerst een pakket aan sociale voorzieningen vastleggen, voordat zij over gaat tot het beoordelen van onze RIE. Deze houding past niet bij de geest van de wet en is inmiddels voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Ondanks dat deze branchespecifieke RI&E volledig inzetbaar is, geldt bij een erkende RIE een lichtere procedure bij toetsing.

De branchespecifieke RI&E richt zich zowel op grote als kleine bedrijven en kan zowel op bedrijfsniveau als - bij grotere bedrijven - op vestigings- en/of afdelingsniveau worden toegepast. Doordat de RI&E Gewasbeschermingsmiddelen een internetapplicatie is, hoeft er geen software te worden toegepast en beschikken werkgevers over de laatste versie van het instrument. Een Internetverbinding en een e-mailadres zijn het enige dat nodig is.