Toolbox emissiekaarten

Tijdens de jaarvergadering van Nefyto op 11 december jl. zijn de Toolbox emissiekaarten uitgereikt aan de bestuurders van Agrodis, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Nefyto. Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vindt soms emissie plaats naar het milieu. Bijvoorbeeld door morsen tijdens het vullen van de spuit, door druppeldrift tijdens het spuiten, door afspoeling bij een flinke regenbui of tijdens het schoonmaken van de veldspuit op het erf. Soms leidt deze emissie tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm, waardoor waterschappen de KRW-doelen niet halen en het voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie moeilijker wordt het huidige middelenpakket te behouden.

Het Toolboxteam biedt u aan om presentaties te verzorgen over het belang van een goede waterkwaliteit, zowel voor het waterleven als voor behoud van een effectief middelenpakket. En om hierbij de urgentie te benadrukken om NU aan de slag te gaan om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Een aanvraag om een presentatie te laten verzorgen kunt u bij het Agrodis secretariaat indienen.  Als u zelf de presentatie wilt verzorgen kan dan ook. Daarbij kunt u gebruik maken van de presentatie die via onderstaande link beschikbaar wordt gesteld.

De toolboxkaarten en de powerpoint presentatie zijn voor iedereen beschikbaar op www.toolboxwater.nl.