Water ABC

Tips voor bollentelers om erfafspoeling te verminderen

Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als deze middelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Een belangrijke route waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de sloot komen, is afspoeling vanaf het erf. Om deze route te verminderen heeft project Water ABC, in samenwerking met KAVB en het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, een poster gemaakt voor bollentelers met daarop praktische tips om erfafspoeling te voorkomen. De poster wordt verspreid door KAVB en gewasbeschermingsadviseurs en is te downloaden op www.waterabc.nl/successen en www.kavb.nl.
Of hier: poster Water ABC
Persbericht Water ABC