Wet GBM

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
17 oktober 2007 is de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking getreden. Daarvoor werd met een Bestrijdingsmiddelenwet gewerkt die in 1962 tot stand is gekomen. Deze Wet was door alle jaren heen al zo vaak gewijzigd dat de hele wet één grote juridische lappendeken was geworden. De Wet bestond uiteindelijk uit 17 AMvB’s en circa 30 ministeriele Regelingen.

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden start weer met één Wet, één AMvB en één ministeriele Regeling.