20-12-2013 Veiligheidsinstructies - 9 nieuwe handelingen
20-12-2013 Publicatie ontwerpbesluit verlenging Algemeenverbindendverklaring
20-12-2013 PGS-richtlijnen opgenomen in Activiteitenregeling
20-12-2013 Kamerbrief voor alternatief gewasbeschermingsplan en licentie voorlichter
20-12-2013 Nieuwsbrief nr. 13 van december 2013
13-12-2013 Vernieuwde websites en overzicht Agrodis leden
13-12-2013 Toolbox emissiekaarten
13-12-2013 Nieuwsbrief nr. 12 van december 2013
21-11-2013 Presentaties ALV 2013
19-11-2013 Samen werken aan bijengezondheid
19-11-2013 Aanleiding WGGA-project
19-11-2013 Beschikbaarheid oude etiketten herbiciden inclusief verschillen
19-11-2013 Campagne omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen
19-11-2013 Rapport Gezondheidsraad inzake omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen
19-11-2013 Nieuwsbrief nr. 11 van november 2013
01-11-2013 Ontwikkelingen licentie Knaagdierbestrijding
01-11-2013 Voorgenomen verbod buiten de landbouw
01-11-2013 Opstellen en verspreiden VIB (REACH)
01-11-2013 Gebruik sociale media bewust
01-11-2013 Nieuwsbrief nr. 10 november 2013
12-07-2013 Voorstel C.I.’s GLOBALGAP inzake oude en nieuwe etiketten herbiciden
12-07-2013 Introductie Bewijs van Vakbekwaamheid ‘KnaagdierenBestrijding’
12-07-2013 Nieuwsbrief nr. 9 van juli 2013
04-07-2013 Beschikbaarheid oude etiketten inclusief verschillen
04-07-2013 Werkwijze ontvangstbewijs grondontsmettingsmiddelen
04-07-2013 Nieuwsbrief nr. 8 van juli 2013
28-06-2013 Werkwijze NVWA inzake intrekking Bewijs van Vakbekwaamheid
28-06-2013 Informatie over bijen
28-06-2013 Registratie-eisen toevoegstoffen of -preparaten (zoals adjuvants)
28-06-2013 Nieuwsbrief nr. 7 van juni 2013
24-05-2013 Nieuwsbrief nr. 6 van mei 2013
24-05-2013 Samenvatting Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’
24-05-2013 Opheffen productschappen
24-05-2013 Europees moratorium neonicotinoïden
25-04-2013 Nieuwsbrief nr. 5 van april 2013
11-04-2013 Nieuwsbrief nr. 4 van april 2013
11-04-2013 Rapport Brandveiligheid
11-04-2013 Wijzigingen ADR 2013
05-04-2013 Nieuwsbrief nr. 3 van april 2013
05-04-2013 Digitalisering gewasbeschermingsmiddelenkolom
05-04-2013 Overgangsregeling RUB stoffen in de maak
15-02-2013 Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2013
08-02-2013 Nieuwsbrief nr. 1 van februari 2013
08-02-2013 Relatie tussen gebruik en toelating steeds sterker
08-02-2013 Informatie en bewustwording rondom gebruik gewasbeschermingsmiddelen
08-02-2013 Veiliger werken met gewasbeschermingsmiddelen