17-12-2014 Invulling verlengingsbijeenkomsten
17-12-2014 Actieve brengplicht Veiligheidsinformatiebladen (VIB)
17-12-2014 Voorbereidingen blootstellingsonderzoek omwonenden
17-12-2014 Ctgb beleid respijttermijn
17-12-2014 Meer ratio, minder emotie in debat Tweede Kamer
17-12-2014 Stuurgroep Bloembollen
17-12-2014 Initiatief ROUTE 2023
17-12-2014 Agrodis ledenvergadering 20141119
17-12-2014 Nieuwsbrief nr. 11 december 2014
16-12-2014 Presentaties Bloembollenbijeenkomst 20 november 2014
16-12-2014 Presentaties ALV 2014
15-10-2014 Planning onderzoek Omwonenden en GBM (gedeelte uit RIVM nieuwsbrief begin augustus)
15-10-2014 Activiteiten stuurgroep Bloembollen
15-10-2014 Programma Algemene Ledenvergadering
15-10-2014 Uitkomst en vervolg uitvoering pilot ‘actieve brengplicht VIB’
15-10-2014 Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)
15-10-2014 Toelichting toepassingsvoorwaarden metam-natrium
15-10-2014 Nieuwsbrief nr. 10 oktober 2014
22-07-2014 Handige websites juli 2014
22-07-2014 Tips voor bollentelers om erfafspoeling te verminderen
22-07-2014 Schorsing middelen voor grondontsmetting en zoektocht naar alternatieven
22-07-2014 Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen
22-07-2014 Imidacloprid en de vogelstand
22-07-2014 Nieuwsbrief nr. 9 juli 2014
05-06-2014 Unie van Waterschappen houdt vast aan waterzuivering op bedrijf
05-06-2014 Kwaliteit oppervlaktewater verbetert
05-06-2014 Kabinet wil spuitvrije zones voor gevoelige bestemmingen invoeren
05-06-2014 Ctgb heeft toelatingen van metam-natrium geschorst
05-06-2014 Dijksma stelt inwerkingtreding nieuwe etiketten voor insecticiden en fungiciden uit
05-06-2014 Factsheet Toelatingsproces en bijengezondheid
05-06-2014 Factsheet Toelatingsproces en menselijke gezondheid
05-06-2014 Factsheet Toelatingsproces
05-06-2014 Nieuwsbrief nr. 8 van juni 2014
28-05-2014 Opschorting gebruik Metam-natrium
28-05-2014 Nieuwsbrief nr. 7 van mei 2014
01-05-2014 Uitvoering actieprogramma Bijengezondheid
01-05-2014 Informatievoorziening vanuit Agrodis
01-05-2014 Inventarisatie emissieposters Bloembollen
01-05-2014 Stuurgroep Bloembollen gestart
01-05-2014 Nieuwsbrief nr. 6 van mei 2014
30-04-2014 Lijst voor bijen aantrekkelijke gewassen
28-04-2014 Keuringsplicht voor gewasbeschermingmaterieel
28-04-2014 Ontwikkelingen Toezicht op Controle en de NVWA
28-04-2014 Vermindering regeldruk in de Agri- en Foodsector
28-04-2014 Nieuwsbrief nr. 5 van april 2014
28-04-2014 Uitvoering moties april 2014
21-03-2014 Discussieer mee in de Agrodis LinkedIn groep
21-03-2014 Verlaging van dosering is – onder voorwaarden – toegestaan
21-03-2014 Uitkomst stemmingen moties Kamerdebatten
21-03-2014 Nieuwsbrief nr. 4 van maart 2014
24-02-2014 Overheid 24/7 bereikbaar voor ondernemers
24-02-2014 Volg Agrodis via LinkedIn groep
24-02-2014 Nieuwsbrief nr. 3 van februari 2014
13-02-2014 Gebruik ontvangstbewijs grondontsmettingsmiddelen
13-02-2014 Extra maatregelen om blootstelling van Metam-natrium te verminderen
13-02-2014 Gewasbescherming buiten de landbouw
13-02-2014 Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2014
30-01-2014 Gebruik veiligheidsinstructie
30-01-2014 Samenvoeging Agentschap NL en Dienst Regelingen
30-01-2014 Mansveld ontvangt advies Gezondheidsraad
30-01-2014 Nieuwsbrief nr. 1 van januari 2014