17-12-2015 Beste Gewasbeschermer 2015
17-12-2015 Bijeenkomst interne- en externe veiligheid 2016
17-12-2015 Ontwikkelingen STORL
17-12-2015 Mogelijk nieuwe mogelijkheden bij invulling actieve brengplicht
17-12-2015 Ontwikkelingen systeemaanpak
17-12-2015 Goede ledenvergadering met interessante presentaties
17-12-2015 Nieuwsbrief nr. 15 december 2015
10-12-2015 Aanmaken accounts en anonimiteit gegevens
10-12-2015 Emissiereductie - ondersteuning boodschap
10-12-2015 Nieuwsbrief nr. 14 december 2015
23-11-2015 Presentaties ALV 2015
19-11-2015 Presentaties bijeenkomsten erfemissiescan
09-11-2015 Invulling en uitvoering actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen (VIB)
09-11-2015 Moment van ingang verbod op gebruik buiten de landbouw nog altijd niet duidelijk
09-11-2015 Algemene zorgplicht: niet met spuitboom boven de sloot komen
09-11-2015 Benoeming nieuwe Staatssecretarissen
09-11-2015 Algemene Ledenvergadering 2015
09-11-2015 Nieuwsbrief nr. 13 november 2015
09-11-2015 Nieuwsbrief nr. 12 november 2015 over ROUTE2023
06-11-2015 Presentatie introductie erfemissiescan
12-10-2015 Nieuwsbrief nr. 11 oktober 2015
09-10-2015 Nieuwe voorzitter branchevereniging Artemis
09-10-2015 Europese coördinator Effectief Middelen- en Maatregelenpakket (EMMP)
09-10-2015 Toolboxteam ontwikkelt Erfemissiescan gewasbescherming
09-10-2015 Nieuw bijenstoplicht op basis van gewijzigde lijst ‘voor bijen aantrekkelijke gewassen’
09-10-2015 Nieuwsbrief nr. 10 oktober 2015
21-09-2015 Nieuwsbrief nr. 9 september 2015
24-08-2015 Publicatie BRZO
24-08-2015 Actualisatie PGS 15 bijna ten einde
24-08-2015 Vakbekwaamheidsbewijs voor distributeurs van rodenticiden
24-08-2015 Plan van aanpak plaagdierbeheersing
24-08-2015 Gecontroleerde distributie Imidacloprid
24-08-2015 Inzet erfemissiescan
24-08-2015 Nieuwsbrief nr. 8 van augustus 2015
03-07-2015 Gebruik toelatingsnummers biociden
03-07-2015 Wederzijdse erkenning Bewijzen van Vakbekwaamheid
03-07-2015 KBA licentie verplicht
03-07-2015 Blootstellingsonderzoek start 2016 in bollenteelt
03-07-2015 Invoering zuiveringsplicht glastuinbouw
03-07-2015 Gebruik Gewasbeschermingsmonitor
03-07-2015 Werkbezoek ambtenaren Ministeries
03-07-2015 Nieuwsbrief nr. 7 van juli 2015
26-05-2015 NVWA controleert op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen
26-05-2015 Werkbezoek ambtenaren Ministeries
26-05-2015 Meldingen diefstal en counterfeit gewasbeschermingsmiddelen
26-05-2015 Nieuwsbrief nr. 6 van mei 2015
01-05-2015 Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit vernieuwd
01-05-2015 Actieve brengplicht Veiligheidsinformatiebladen (VIB)
01-05-2015 Overgangsperiode CLP
01-05-2015 Nog geen Kamerdebat, wel Kamerbrieven
01-05-2015 Nieuwsbrief nr. 5 mei 2015
23-04-2015 Ctgb meerjarenstrategie 2016 - 2020
23-04-2015 Agrodis werkbezoek voor Ctgb medewerkers
23-04-2015 Voor bijen aantrekkelijke gewassen
23-04-2015 Verruiming definitie “agrarisch ondernemer op het eigen bedrijf” aanstaande
23-04-2015 Stuurgroep Bloembollen
23-04-2015 Systeem Denken
23-04-2015 Gebruik ROUTE 2023
23-04-2015 Legale advisering
23-04-2015 Planning kamerdebat glyfosaat en neonicotinoïden
23-04-2015 Nieuwsbrief nr. 4 april 2015
03-03-2015 Gebruik Gewasbeschermingsmonitor van kracht
03-03-2015 Nieuwsbrief nr. 3 maart 2015
25-02-2015 Verplichting driftreducerende doppen uitgesteld tot 2016
25-02-2015 Ontwikkeling en planning Erfemissiescan
25-02-2015 ‘Tools’ permanent beschikbaar via ROUTE 2023
25-02-2015 Deelnemers positief over de uitvoering van de licentiebijeenkomsten
25-02-2015 Werkbezoek voor Ctgb medewerkers
25-02-2015 Actualisatie WG wijzigingen
25-02-2015 WG actualisatie eind 2014
25-02-2015 Nieuwsbrief nr. 2 februari 2015
15-01-2015 Gebruik Emissiekaarten Toolbox intensiveren
15-01-2015 Maximum groepsgrootte KBA licentie = 20
15-01-2015 Voorbeeldsheets winterlezingen bloembollen
15-01-2015 Beleid laag-risico gewasbeschermingsmiddelen
15-01-2015 EZ: Publicatie Gewasbeschermingsmonitor later deze maand
15-01-2015 Lijst van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen en E
15-01-2015 Nieuwsbrief nr. 1 januari 2015