08-12-2016 Uitspraak EU-hof inzake openbaarmaking milieu-informatie
08-12-2016 Invulling actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen
08-12-2016 Nieuwsbrief nr. 7 van december 2016
24-11-2016 Agrodis voorlichtingsbijeenkomsten 2 en 9 februari 2017
24-11-2016 Nieuwe PGS 15 gepubliceerd
24-11-2016 Intensivering gebruik erfemissiescan
24-11-2016 Vaststelling respijttermijnen Ctgb
24-11-2016 Gewijzigde opzet Ledenvergadering geslaagd
24-11-2016 Nieuwsbrief nr. 6 van november 2016
23-11-2016 Presentaties ALV 2016
02-11-2016 Ctgb neemt verzoek Agrodis tot verlenging opgebruiktermijn over
19-09-2016 Voorbereiding ALV 2016
19-09-2016 Ontwikkeling van bovenwettelijke markteisen
19-09-2016 Nieuwe regelgeving ‘buitengebruik’ rodenticiden
19-09-2016 Ctgb stelt aanpassing werkwijze beoordeling tankmixen uit
19-09-2016 Nieuwsbrief nr. 5 van september 2016
14-07-2016 CBS hanteert strengere regels inzake de enquête gewasbescherming
14-07-2016 Analyse van eerste 500 Erfemissiescans
14-07-2016 Consultatie Ctgb beleid, zoals tankmixen
14-07-2016 Mogelijk verbod niet-professioneel gebruik
14-07-2016 Voortgang verduurzaming van de gewasbescherming
14-07-2016 Regels rondom gebruik Imidacloprid houdende producten verder aangescherpt
14-07-2016 Akkoord extra mogelijkheid invulling actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen
14-07-2016 Nieuwsbrief nr. 4 van juli 2016
04-07-2016 Gebruik MCPA op sloottaluds
04-07-2016 Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO)
04-07-2016 Besluit Europese commissie inzake glyfosaat
04-07-2016 Het gaat goed met de bijen
04-07-2016 Nieuwsbrief nr. 3 van juli 2016
01-04-2016 Nieuwsbrief nr. 2 van april 2016
19-02-2016 Presentaties Agrodis Voorlichtingsbijeenkomst 18 februari 2016
18-02-2016 Voortzetting debat in de Tweede Kamer
18-02-2016 Advies van de RvS kritisch op gebruiksverbod op verhardingen voor particulieren
18-02-2016 Dialoog duurzame gewasbescherming
18-02-2016 Ontwikkeling systeemaanpak
18-02-2016 Publicatie Greenpeace van Nederlandse afzetcijfers
18-02-2016 Lijst ‘kritische middelen’ (incl. Ctgb lijst)
18-02-2016 Aanpassing PGS 15 laat nog even op zich wachten
18-02-2016 PGS nieuwe stijl
18-02-2016 Onderzoek gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden van start in de bollensector
18-02-2016 Stichting CDG maakt bezwaar tegen Ctgb besluit Calypso
18-02-2016 Nieuwsbrief nr. 1 februari 2016