16-10-2017 Voorbereiding verlenging AVV CDG-norm
16-10-2017 Cursus Vakbekwaamheidsbewijs distribueren
16-10-2017 Toelatingendatabank en Ctgb-website vernieuwd
16-10-2017 Diverse wijzigingen in de Regeling
16-10-2017 NVWA brief verbeterplan fruitteelt
16-10-2017 Consultatie stapeling
16-10-2017 Nieuwsbrief nr. 10 van oktober 2017
25-07-2017 Rapport ZPO van de NVWA
25-07-2017 Voortgang traceerbaarheid
25-07-2017 Skal bijeenkomst voor adviseurs
25-07-2017 Nieuwe producten beschikbaar voor biologische teelt
25-07-2017 NVWA gaat bruikbaarheid Gewasbeschermingsmonitor analyseren
25-07-2017 Politieke inmenging bedreigt toelatingsbeleid
25-07-2017 Stand van zaken glyfosaat
25-07-2017 Aanpassing Activiteitenbesluit rondom emissie reducerende maatregelen
25-07-2017 Enkele toezeggingen rondom kleine toepassingen
25-07-2017 Nieuwsbrief nr. 9 van juli 2017
12-07-2017 Wisseling op het Agrodis secretariaat
12-07-2017 OPROEP CDG zoekt lid Centraal College van Deskundigen
12-07-2017 Nieuw bestuurslid stichting CDG
12-07-2017 NVWA treedt op tegen illegale handel en neemt illegale middelen in beslag
12-07-2017 Hoe zit dat nu met de bewijzen van vakbekwaamheid
12-07-2017 Hoe om te gaan met de diversiteit aan middelen
12-07-2017 LTO presenteert ambitie gezonde teelt gezonde toekomst
12-07-2017 Save the date Agrodis ledenvergadering
12-07-2017 Nieuwsbrief nr. 8 van juli 2017
20-04-2017 KPMB-lijst ‘veel gestelde vragen IPM-Rattenbeheersing’
20-04-2017 Kennisportaal ROUTE 2023
20-04-2017 Verdere uitrol project ‘Schoon erf, schone sloot’
20-04-2017 Alle BZG-gekeurde zuiveringsinstallaties geschikt voor imidacloprid
20-04-2017 Agrodis werkbezoek voor de NVWA
20-04-2017 Ctgb geeft nog geen duidelijkheid rondom biociden en ‘stapeling’
20-04-2017 Nieuwsbrief nr. 7 van april 2017
05-04-2017 Invulling actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen (VIB)
05-04-2017 Hoe om te gaan met oude etiketten na de CLP overgangsperiodes?
05-04-2017 Fytostat publiceert lijst 'KUG-toepassingen"
05-04-2017 Nieuwsbrief nr. 6 van april 2017
20-03-2017 Middelen tegen plantenziekten zijn geen biociden
20-03-2017 Agrodis memo 'definities middelen'
20-03-2017 Nieuwsbrief nr. 5 van maart 2017
17-03-2017 Nieuwsbrief nr. 4 KUG van maart 2017
23-02-2017 Maatschappelijk thema’s gewijzigd bij aanvraag kennisaanboden
23-02-2017 Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend
23-02-2017 Wederzijdse erkenning vakbekwaamheidsbewijzen
23-02-2017 Uitkomst pollvraag “Invulling actieve brengplicht VIB van overige gevaarlijke stoffen”
23-02-2017 Functioneren en functionaliteiten Fytostat
23-02-2017 Uitkomst inventarisatie ‘functioneren Fytostat’
23-02-2017 Agrodis licentiebijeenkomsten succesvol verlopen
23-02-2017 nieuwsbrief nr. 3 van februari 2017
15-02-2017 nieuwsbrief nr. 2 van februari 2017
08-02-2017 Digitalisering gewasbeschermingsketen
08-02-2017 Hoe om te gaan met de opslag van ex-vrijgestelde middelen
08-02-2017 NVWA kondigt inspecties aan in 2017
08-02-2017 Veranderingen in de keuring van verdeelapparatuur
08-02-2017 Uitstel gebruik drukregistratievoorziening
08-02-2017 Uitstel aanpassingen Activiteitenbesluit
08-02-2017 Inzet herregistratie maleïne-hydrazide (MH)
08-02-2017 Nieuwsbrief nr. 1 van januari 2017