19-12-2018 Wisselingen in het bestuur
19-12-2018 Wijzigingen Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en vervolg
19-12-2018 Wetsvoorstel Plantgezondheidswet
19-12-2018 Wat is leidend, WG of ....?
19-12-2018 Voor wie is het BvV Adviseren bestemd
19-12-2018 Tijdige registratie vakbekwaamheidsbewijs Adviseren
19-12-2018 REACH
19-12-2018 Kennisbijeenkomsten Transport en opslag 2019
19-12-2018 Informatiesheets beschikbaar over STORL-convenant
19-12-2018 Consultatie AVV-verlenging CDG-schema
19-12-2018 Brexit heeft gevolgen voor aanvragen en toelatingen
19-12-2018 Akkoord Meststoffenverordening
19-12-2018 Agrodis presentatie voor leden
19-12-2018 Agrodis Algemene Ledenvergadering
19-12-2018 Nieuwsbrief nr. 11 van december 2018
13-11-2018 Nieuwsbrief nr. 10 van november 2018
01-10-2018 Criteria vakbekwaamheidsbewijs Adviseren
01-10-2018 Einde aflevertermijn niet aangemelde RUB-middelen
01-10-2018 Nieuwsbrief nr. 9 van september 2018
25-09-2018 Gewasbeschermingsmiddelen uitgelegd
25-09-2018 Ontwikkelingen Track & Trace
25-09-2018 Nieuwe functionaliteit Ctgb databank: omgang W-nummers
25-09-2018 Overleg n.a.v. gehouden inventarisatie functioneren MST-databank
25-09-2018 Presentatie en ontwikkeling LNV-visie en toekomstvisie
25-09-2018 Nieuwsbrief nr. 8 van september 2018
30-08-2018 Data cursus distribueren gewasbeschermingsmiddelen
30-08-2018 Agrodis ledenbijeenkomsten in september 2018
30-08-2018 Save the date Agrodis ALV 21 november 2018
30-08-2018 Cumela sluit aan bij Toolbox Team
30-08-2018 RIVM nieuwsbrief: bestrijdingsmiddelen en omwonenden
30-08-2018 Bericht van de NVWA; omgang W-nummers
30-08-2018 Ontwikkeling LNV-visies
30-08-2018 Nieuwsbrief nr. 7 van augustus 2018
17-07-2018 Financiële tegemoetkoming voor inzamelingsprojecten van restanten gewasbeschermingsmiddelen
17-07-2018 Agrodis ledenbijeenkomsten in september
17-07-2018 Advies NVWA over Gewasbeschermingsmonitor
17-07-2018 Blootstelling
17-07-2018 Onderzoek bij omwonenden
17-07-2018 Overheid wenst voorraad en aflevering sterker te relateren aan teelt en gewas
17-07-2018 Stand van zaken Bewijs van Vakbekwaamheid adviseren
17-07-2018 Nieuwsbrief nr. 6 van juli 2018
25-04-2018 Agrodis zoekt kandidaat bestuurslid
25-04-2018 Hoe om te gaan met het bewijs van vakbekwaamheid op een agrarisch bedrijf
25-04-2018 Nieuwsbrief nr. 5 van april 2018
11-04-2018 Toolbox emissiebeperking blijft actueel
11-04-2018 Ctgb zet overzicht RUB-middelen online
11-04-2018 Eerste webinar track & trace
11-04-2018 Nieuwsbrief nr. 4 van april 2018
14-03-2018 Tweede Kamer debatteert over invulling geïntegreerde gewasbescherming
14-03-2018 Ontwikkelingen STORL convenant
14-03-2018 Hoe om te gaan met de toenemende diversiteit aan middelen
14-03-2018 Bijeenkomst precisielandbouw voor toeleveranciers en adviseurs
14-03-2018 Nieuwsbrief nr. 3 van maart 2018
27-02-2018 Bieden basisstoffen een alternatief?
27-02-2018 RUB middelen komen te vervallen
27-02-2018 Minister Schouten: 'verkoop glyfosaat via Marktplaats zorgelijk'
27-02-2018 Vervolg Ctgb consultatie 'stapeling'
27-02-2018 Kennisbijeenkomsten goed bezocht
27-02-2018 Aanpassing etiketten rodenticiden per 1 maart 2018
27-02-2018 Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2018
27-02-2018 Nuttige links
27-02-2018 Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd
27-02-2018 Hoe veilig is een toegelaten middel?
27-02-2018 Agrodis kennisbijeenkomsten Transport en Opslag
27-02-2018 Aansprakelijkheid gebruik KUG-toepassingen
27-02-2018 Tussentijdse evaluatie nota "Gezonde Groei, Duurzame Oogst"
27-02-2018 Consultatie EU verordening (REFIT)
27-02-2018 Agrodis missie, visie en strategie
29-01-2018 Nieuwsbrief nr. 1 van januari 2018