Nieuwsbrief nr. 1 van januari 2018

29-01-2018 In deze eerste nieuwsbrief van 2018 komen de volgende onderwerpen aan de orde.

In november 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering de nieuwe Agrodis missie, visie en strategie gepresenteerd. In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan hoe u als lid dit verhaal actief kan uitdragen.
Daarnaast heeft Agrodis input geleverd voor de evaluatie van de Europese "gewasbeschermingsverordening".
In deze nieuwsbrief wordt ook nog ingegaan op de tussentijdse evaluatie van de nota "Gezonde Groei, Duurzame Oogst"'. 
In februari organiseert Agrodis 2 kennisbijeenkomsten, te weten op 20 februari in Oude Tonge en 21 februari in Emmeloord. U kunt zich nog inschrijven voor deze bijeenkomsten.
Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn aansprakelijkheid gebruik KUG-toepassingen, veiligheid van toegelaten middelen en erfemissie gewasbescherming.
Tot slot heeft Agrodis linkjes opgenomen naar de Milieulijst 2018, Veldgids Nefyto en de webpagina 'gewasbescherming' van de NVWA.

 
 
Log in om het volledige artikel te lezen