Nieuwsbrief nr. 11 van december 2018

19-12-2018 In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verenigingszaken:
Een terugblik op de ALV van 2018 en wisselingen in het bestuur.
In februari 2019 vinden er weer kennisbijeenkomsten Transport en Opslag plaats.
Tevens wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om een presentatie te laten verzorgen voor uw adviseurs.

Beleid, nationaal en Europees:
Wetsvoorstel Plantgezondheidswet
Wijzigingen Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Akkoord Meststoffenverordening
Brexit heeft gevolgen voor aanvragen en toelatingen
REACH
Wat is leidend, WG of ....?

Overige zaken:
BvV Adviseren
Stand van zaken consultatie AVV-verlenging CDG-schema
Beschikbaarheid sheets STORL-convenant
 
Log in om het volledige artikel te lezen