Nieuwsbrief nr. 6 van juli 2018

17-07-2018 In deze uitgebreide nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende zaken:

De stand van zaken met betrekking tot het Bewijs van Vakbekwaamheid adviseren, geplande inwerkingtreding 1 januari 2019. Ook wordt ingegaan op de wens van de overheid om voorraad en aflevering sterker te relateren aan teelt en gewas.
Het RIVM heeft een gezondheidsverkenning bij omwonenden van landbouwpercelen uitgevoerd. Hier zijn 2 items aan gewijd.
De NVWA heeft een advies uitgebracht over de gewasbeschermingsmonitor. Dit advies is nog niet openbaar.
Graag wijzen wij u op 2 ledenbijeenkomsten die in september zullen worden gehouden. Reserveert u alvast 25 of 27 september in uw agenda.
Tot slot treft u nog een item een financiële tegemoetkoming voor inzamelingsprojecten van restanten gewasbeschermingsmiddelen.
Log in om het volledige artikel te lezen