Nieuwsbrief nr. 10 van oktober 2019

06-11-2019 Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan onderwerpen die in het  Kamerdebat over gewasbeschermingsmiddelen op 31 oktober 2019 aan de orde zullen komen.

- Ontwikkeling biostimulanten
- Meer tijd voor opstellen Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 2030
- Inperking gebruik glyfosaat
- Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
- LNV antwoord op Kamervragen over de tussenevaluatie, o.a. advisering
- Rapport Tskforce 'verdienmodel kringlooplandbouw'
 
Log in om het volledige artikel te lezen