Nieuwsbrief nr. 11 van november 2019

20-11-2019 In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Behandeling Artikel 20a
- Kwalitatief goed advies
- Stand van zaken Conviso Smart
- PGS 15 als interim versies voor Omgevingswet
- Uniformiteit in gesloten vulsystemen
- Agrodis ALV - "Visie en Toekomst 2030"
Log in om het volledige artikel te lezen