Nieuwsbrief nr. 8 van september 2019

23-09-2019 In deze nieuwsbrief staan wij allereerst stil bij het onverwachte overlijden van Marco Driedijk.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de voortgang van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 2030. Overige onderwerpen die aan de orde komen:
- Blootstelling aan gewasbescherming in de spotlights
- Aanpassing risicobeoordeling resten op voedsel
- Samenstelling waarschuwingsbord GBM-opslag bij telers
- Aanmeldmogelijkheid voor Agrodis kennisbijeenkomsten voor het BvV Adviseren
- Save the date: Agrodis ALV 27 november 2019
 
Log in om het volledige artikel te lezen