Nieuwsbrief nr. 9 van oktober 2019

09-10-2019 In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- debat Tweede Kamer artikel 20a
- Demodag traceerbaarheid voor de distributeurs op 20 november 2019
- Inperking gebruik glyfostaat
- Ontwikkeling milieu-indicator
- Teeltvrije zones en drift reducerende maatregelen
- Toezicht en handhaving drukregistratievoorziening
Log in om het volledige artikel te lezen