Nieuwsbrief nr. 11 van november 2020

05-11-2020 In deze nieuwsbrief treft u informatie over de volgende onderwerpen:

- Tweede Kamer voert debat over gewasbeschermingsmiddelen
- Ministerie van LNV verbiedt stapeling
- Scopaff-besluit tot verbod Mancozeb
- Agrodis ALV gaat online
- Agrodis maakt zich sterk voor aanpassing (online) verlengingsbijeenkomsten
- Nefyto handreiking (veld)bijeenkomsten
- Vernieuwde flyer 'omwonenden en gewasbescherming'
Log in om het volledige artikel te lezen