Nieuwsbrief nr. 12 van november 2020

19-11-2020 In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Verlenging coulanceregeling & uitbreiding capaciteit (online) bijeenkomsten
2. Uitkomst gehouden Agrodis ALV
3. Blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen via voedsel
4. Resultaten inspecties gewasbeschermng akkerbouw- en groentegewassen
5. Wat zijn uw verplichting als werkgever t.a.v. een pandemie?
Log in om het volledige artikel te lezen