Nieuwsbrief nr. 2 van januari 2020

04-02-2020 Deze tweede nieuwsbrief starten we met goed nieuws. Het amendement inzake het schrappen van artikel 20a is aangenomen.

Andere onderwerpen die aan de orde komen in deze nieuwsbrief zijn:
- notitie en voorbeeldberekening BRZO
- Fonds Kleine Toepassingen honoreert 12 aanvragen
- Let op verouderde verpakkingen
- Samenstelling Agrodis stuurgroepen
 
Log in om het volledige artikel te lezen