Nieuwsbrief nr. 8 van juli 2020

14-07-2020 In deze alweer 8e nieuwsbrief van 2020 komen de volgende onderwerpen aan de orde.
- Consultatie voorgenomen maatregel tegen stapelen
- Consultatie Besluit gebruik meststoffen
- Belang behoud UN-keuring binnenverpakkingen
- Help! Red de NL-KUG toelatingen
- Belgische partijen sluiten aan bij Agro Closer
- Advies Gezondheidsraad
- Landelijke en regionale regels spuitvrije zones
- Situatie omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen in Westerveld
Log in om het volledige artikel te lezen