Nieuwsbrief nr. 9 van september 2020

22-09-2020 In deze 9de nieuwsbrief van 2020 komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-    Uitkomst gehouden achterbanraadpleging
-    Eindfase vaststelling Uitvoeringsprogramma 2030
-    Agrodis ontstemt over Kamerbrief inzake “innovaties op het boerenerf” 
-.   Belangrijke informatie implementatietraject traceerbaarheid
-    Ctgb publiceert gewijzigde RUB-lijst
-    NVWA interventiebeleid geactualiseerd

 
Log in om het volledige artikel te lezen