Nieuwsbrief nr. 2 van maart 2021

23-03-2021 In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

1.           Uitslag verkiezingen
2.           Stuurgroep stelt jaarplan 2021 vast
3.           Agrodis uit haar zorgen over het oplossen van knelpunten
4.           Agrodis acties in UP 2030
5.           Toepassing drempels tussen ruggen toch niet verplicht
6.           Strenge regels voor gebruik azolen in bollenteelt
7.           Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers
 
Log in om het volledige artikel te lezen