Activiteiten

Om de doelstellingen van de branchevereniging te bereiken, is Agrodis op een groot aantal terreinen actief. Veelal vloeien de activiteiten voort uit wijzigingen van (wettelijke) Regelingen. Doordat Agrodis vaak betrokken is tijdens het voortraject van deze wijzigingen, kan Agrodis haar leden tijdig informeren over de (aanstaande) veranderingen.

Ook de "nazorg" van wijzigingen van (wettelijke) Regelingen is een belangrijk item voor Agrodis. In de praktijk vraagt een wijziging altijd om een interpretatie of een andere aanpak. Dit maakt het er niet altijd gemakkelijker op. Bij dit soort situaties denkt Agrodis vaak op een proactieve wijze mee om de leden ten dienste te staan.

Toolbox emissiekaarten
Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een waardevol product van een samenwerking tussen Agrodis, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Nefyto.