Publicaties

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

Dit nummer heeft als thema "Integrated Crop Management - een systeemaanpak".
 

Voor het complete nummer klik hier.

Rapport en samenvatting van de Gezondheidsraad inzake omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

Rapport en samenvatting van de Gezondheidsraad inzake omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

In vervolg op het Gezondheidsraadadvies uit 2014 over gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van landbouwpercelen zijn een groot blootstellingsonderzoek (OBO) en een gezondheidsverkenning uitgevoerd.

WUR rapport: Landbouw in 2050

WUR rapport: Landbouw in 2050

Hoe zien landbouw en landgebruik er in 2050 uit in Nederland? Wat zijn mogelijke consequenties van verschillende beleidsdoelen en keuzes in bedrijfsvoering? Deze map geeft een samenvatting van de scenario studie uitgevoerd in opdracht van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

Klik hier om het rapport te lezen.