Actueel

Agrodis nieuwsbrief nummer 4.  Juli 2024

Agrodis nieuwsbrief nummer 4. Juli 2024

In deze editie van de nieuwsbrief besteden we aandacht aan de nieuwe naam van het ministerie van LNV dat door het leven gaat als LVVN gaat met de nieuwe bewindspersonen Femke Wiersma en Jean Rummenie.
Verder informeren we u dat Agrodis heeft gereageerd op een wijzigingsvoorstel voor het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, dat in consultatie is gegaan.
U leest hier ook over de Themadag innovatieve toepassingstechnieken en over de vertraging van de implementatie van de digitale gewasbeschermingsmonitor, waarvan de redenen in de Kamerbrief worden genoemd.

Deze nieuwsberichten zijn te lezen in deze nieuwsbrief op het ledenportal. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nummer 3. Mei 2024

Agrodis nieuwsbrief nummer 3. Mei 2024

Elk vijf jaar verschijnt het rapport 'staat van de plantgezondheid' met daarin de state-of art, verwachte trends, en opgaven richting 2030 op het gebied van plantgezondheid. Het volledige en interessante rapport leest u hier.
We informeren u ook over de twee Europese  projecten IPM Decisions en IPMWORKS en de aanvullende informatie over de gehouden presentatie over beide projecten.
Verder geven we een update over het gehouden Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen van 14 mei 2024 en over het coalitieakkoorddebat van 22 mei 2024.

Deze nieuwsberichten zijn te lezen in deze nieuwsbrief op het ledenportal. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nummer 2. April 2024

Agrodis nieuwsbrief nummer 2. April 2024

In deze nieuwsbrief berichten we u over de wijziging van de samenstelling van de Tweede Kamerleden en de samenstelling van de vaste Kamercommissies van LNV en IenW.
Agrodis heeft de actualisatie van de missie, visie en strategie met de leden gedeeld en daarbij een oproep gedaan voor reacties op de actualisatie vóór medio mei 2024.
Verder delen we het nieuwsbericht over de succesvolle aanpak voor de beheersing Phytophthora, die tijdens een webinar door de Taskforce Phytophthora werd gepresenteerd. Lees meer.

Deze nieuwsberichten zijn te lezen in deze nieuwsbrief op het ledenportal. Dit is alleen toegankelijk voor leden.