Actueel

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

Dit nummer heeft als thema "Integrated Crop Management - een systeemaanpak".
 

Voor het complete nummer klik hier.

Artikel KNPV Gewasbescherming - Toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector: een totaalpakket voor een gezonde ICM teelt

Artikel KNPV Gewasbescherming - Toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector: een totaalpakket voor een gezonde ICM teelt

De teelt van een gezond gewas is een prachtig en fascinerend proces. De interactie tussen de diverse natuurljke processen maakt het ook tot een uiterst complex proces. De verschillende eisen vanuit o.a. wetgeving, markt, fytosanitair en consument maken dat nog eens complexer. Tijdens de teelt neemt de agrarisch ondernemer dagelijks beslissingen om een gezond gewas te realiseren, dat voldoet aan de verwachtingen van de consument en de markt.

Klik hier voor het complete artikel.

Persbericht - Toeleveranciers passen ICM-teeltwijzer toe als basis voor de teeltadvisering

Persbericht - Toeleveranciers passen ICM-teeltwijzer toe als basis voor de teeltadvisering

De toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, verenigd in Agrodis, hebben besloten om de ICM-teeltwijzer toe te passen als basis voor hun teeltadvisering. De ICM-teeltwijzer wordt gebaseerd op de ICM-modellen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen (WUR). Zij gaan deze integrale aanpak uitrollen om de omslag naar ICM en geïntegreerde gewasbescherming in Nederland te versnellen. Deze ICM-teeltwijzer helpt boeren én hun adviseurs om de teelt beter te begeleiden en is een waardevol instrument om de doelen uit het Coalitieakkoord, Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) en de Europese concept Verordening duurzaam gebruik (SUR) te behalen.

Klik hier voor het complete persbericht.