Actueel

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u dat er voorlopig geen nieuwe regels komen vanuit Europa voor een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Afgelopen 16 november heeft Agrodis haar ALV gehouden. Wij vertellen u hier kort meer over en over de wisselingen binnen het bestuur.
Als laatste vertellen wij u over het marktonderzoek wat I&O research is gestart naar de handel in illegale middelen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden

Infographic Op koers - werken aan schoon water

Infographic Op koers - werken aan schoon water

De land- en tuinbouw heeft zich richting 2030 aan ambitieuze doelen gecommitteerd voor het verduurzamen van gewasbescherming. Door de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen, wordt het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk beperkt. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, gebeurt dit met nagenoeg nul emissies naar de omgeving. Dit draagt bij aan het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden. Deze infographic geeft de inspanningen helder weer, die door de verschillende partijen worden gepleegd om de doelen te realiseren.
 

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van september 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van september 2023

In de laatste editie van de nieuwsbrief informeren wij u over de gesprekken en het debat in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er een nieuwe invoeringsdatum bekend voor de introductie van het Gesloten Vulsysteem.
De herziening van de ARIE is op 1 januari 2023 in werking getreden. Wij vertellen u alles over de nieuwe situatie. Met regelmaat komt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het nieuws. Helaas geeft dit nieuws vaak een ongenuanceerd beeld. Wij leggen u uit wat u kunt doen als u hier vragen over krijgt.
Verder is het weer bijna tijd voor de Agrodis ledenvergadering. Deze vindt dit jaar plaats op donderdag 16 november bij restaurant Campman in Renkum

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.