Actueel

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord en hebben hierover een gezamenlijk persbericht opgesteld.

Klik hier voor het complete persbericht.

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

In deze 9e nieuwsbrief van het jaar beginnen we met het vertrek van Henk Staghouwer. 
Zoals in vorige Agrodis nieuwsbrieven beschreven, spreekt Agrodis veelvuldig met stakeholders over de rol van de adviseur. In deze nieuwsbrief leggen wij meer uit hoe dit in zijn werk gaat. Verder heeft Agrodis gereageerd op het concept Verordening Duurzaam Gebruik.
Ook het ICM ontwikkelt zich door. Diverse bedrijven passen hun bedrijfsmodel erop aan en het is goed dat ICM zowel bij beleidsmakers als ook bij onderzoekers steeds meer wordt ondersteund, onderzocht en zich daardoor door blijven ontwikkelen. Ook berichten wij u dat er een nieuwe directeur plantgezondheid is aangesteld bij de NVWA en zal het begin oktober geplande webinar met betrekking tot de voortgang van Agro Closer worden uitgesteld.
Het secretariaat van Agrodis heeft onlangs alle leden van een voorbeeld RI&E voorzien. Wij vertellen u graag meer hierover in de nieuwsbrief.
Als laatste vragen wij uw aandacht voor de Agrodis Ledenvergadering op woensdag 23 november 2022. Reserveer alvast ruimte in uw agenda!


De nieuwsbrief is beschikbaar op het extranet van Agrodis. Het extranet is alleen voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 van juli 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 van juli 2022

In deze nieuwsbrief: In een eerste reactie spreekt het kabinet steun uit voor het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een Verordening Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen. Deze Verordening zal de huidige Richtlijn 2009/128 gaan vervangen. Verder kunnen wij u berichten dat het Nationaal Actieplan is geactualiseerd.
Rondom de koppeling advies en levering en de rol van de adviseur, werkt Agrodis diverse scenario’s uit om dit intern, met diverse stakeholders en vervolgens met het ministerie van LNV te bespreken. 
Als laatste informeren wij u over de Hoge Raad die eerder deze maand uitspraak heeft gedaan in de zaak tussen de Staat en CropLife NL/Artemis over het gebruiksverbod buiten de landbouw.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.