Actueel

Bedrijfsleven en overheid werken aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines

Bedrijfsleven en overheid werken aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines


 

Agrodis nieuwsbrief nr. 4 juni 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 4 juni 2023

In deze editie van de nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de uitspraak van de rechtbank van Noord-Nederland inzake een kort geding aangespannen door omwonenden tegen een lelieteler in Drenthe. Verder vragen wij jullie aandacht voor de STORL-regeling en vindt u een link naar de opname van het op 6 juni jl. gehouden webinar "Maatschappij en Middelen". 
Als laatste berichten wij u dat de website van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 live is.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

KNPV Gewasbescherming - uitgave 5 van okober 2022

Dit nummer heeft als thema "Integrated Crop Management - een systeemaanpak".
 

Voor het complete nummer klik hier.