Actueel

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van maart 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van maart 2022

In deze editie van de nieuwsbrief praten wij u bij over het Uitvoeringsprogramma 2030, welke steeds meer vorm krijgt. Naar aanleiding van het regeerakkoord heeft Agrodis gesproken met diverse Kamerleden. Op basis van overleg tussen LTO, Nefyto en Agrodis is een handreiking opgesteld. Deze delen wij met u in de nieuwsbrief.
Afgelopen november kon het middagprogramma van de ALV geen doorgang vinden. De nieuwe datum is inmiddels vastgesteld. Zet woensdag 22 juni alvast in de agenda!
Ook delen wij de recent ontwikkelde gezondgewastool met u en informeren wij u over de vervaldatum van spuitdoppen, over de kantdop en wat de benodigde DRD-klasse van de kantdop moet zijn.
Verder zijn de restricties grondwaterbeschermingsgebieden vindbaar in de Ctgb databank en zijn de eerste geactualiseerde milieubelastingskaarten beschikbaar.
Als laatste informeren wij u over een aantal personele wijzigingen die hebben plaatsgevonden bij een aantal partners van Agrodis.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van februari 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van februari 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u dat de stuurgroep Uitvoeringsprogramma Duurzame Gewasbescherming 2030 de adviezen t.a.v. het rapport "verkenning receptuursystemen" overneemt en dat tijdens de vergadering van deze stuurgroep tevens is gesproken over de alinea in het regeerakkoord m.b.t. gewasbescherming.
Verder leggen wij uit hoe te handelen in het geval van het ontvangen van een handhavingsverzoek.
De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste 3 maanden en mogelijk met 6 maanden uitgesteld.
Ook komen de wijzigingen in de NVWA-tarieven aan bod en zijn er op het kennisplatform ROUTE2023 factsheets over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing opgenomen.
Als laatste wijzen wij u op een aantal websites die extra overzicht bieden over inspirerende projecten in de Glastuinbouw en Akkerbouw.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 1 van januari 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 1 van januari 2022

Deze eerste nieuwsbrief van 2022 beginnen we met de installatie van de nieuwe ministers.
Op 12 januari heeft er, georganiseerd door de vaste Kamercommissie van LNV, een ronde tafelgesprek plaatsgevonden met als onderwerp "gezonde gewassen en gezonde bodem".
Agrodis heeft een reactie gegeven op het nationaal actieplan duurzame gewasbescherming en wij vertellen u over het rapport wat het CLM in opdracht van het ministerie van LNV heeft gemaakt.
Verder geven wij u uitleg over de termen gevaar, blootstelling en risico en als laatste informeren wij u hoe om te gaan met de uitverkoop en opgebruik termijnen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

   
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •