Agrodis nieuwsbrief nr. 8 december 2023

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 berichten wij u over de publicatie van de NVWA-inspectieresultaten over 2022. We vertellen u over de toelichting van de Agrodis commissie Veiligheid op de Brzo geactualiseerd en aangevuld met de ARIE-regeling, over de ontwikkeling Milieu Indicator Gewasbescherming en over de twee indicatoren HRI 1 en HRI 2 die vastgesteld zijn voor de Europese Unie en de lidstaten. Verder berichten we u ook over het uitgebrachte rapport over het 'vervolgonderzoek inzet van heffingen in transitie weerbare teeltsystemen'. Als laatste vertellen wij u over de beëindiging met de kennisplatform Route2023 en over de wisseling op het Agrodis secretariaat.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.