CDG-certificering

Agrodis staat voor een sterke branche, die werkt met een hoog kwaliteitsniveau. Op initiatief van de vereniging Agrodis is in de jaren ’90 gestart met het voeren van een Erkenningsregeling voor de distributie van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Met deze stap heeft de brancheorganisatie op een proactieve wijze invulling gegeven aan een verdere professionalisering van de branche. In 2000 is een vervolgstap gezet door een certificatieschema te ontwikkelen met volledig onafhankelijke toetsing en audits.

Vanaf seizoen 2006 zijn alle Agrodis-leden gecertificeerd. Vanaf 1 januari 2010 is het certificatieschema Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) door de overheid en dienen alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen te voldoen aan het CDG certificatieschema én opgenomen te staan in het register van de Stichting CDG. De Stichting CDG (certificatie distributie gewasbeschermingsmiddelen) is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen.
De Stichting is door de Raad van Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder, hiermee worden ook alle werkzaamheden van de Stichting op regelmatige basis getoetst.