Organisatiestructuur

 De vereniging Agrodis kent een bestuur en natuurlijk een algemene ledenvergadering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt in principe één keer per jaar in november georganiseerd. Tijdens de ledenvergaderingen wordt de koers van de vereniging bepaald. Het bestuur levert informatie en legt verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt steun voor haar plannen voor de (nabije) toekomst. 

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse “reilen en zeilen” van de vereniging. Daarnaast zet het bestuur de lijnen uit. Het bestuur bestaat uit:
André Groot Nibbelink (Agrifirm + voorzitter)
Dirk Bakker (Van Iperen + vice-voorzitter)
John Kusters (PG Kusters)
André van der Weijde (CAV Agrotheek)
Johan Buis (CZAV)
Wim van Willegen (WPA-Robertus)
Tijdens de ledenvergadering op 27 november 2019 is Wim van Willegen door de leden gekozen tot bestuurslid van de vereniging. Hij volgt Leen de Regt (Holland Fyto) op, die zijn maximale zittingsperiode in het bestuur had bereikt.
 
Ondersteuning
Agrodis wordt juridisch en beleidsmatig geadviseerd door het bureau Brabers (www.brabers.nl). Het  secretariaat is ondergebracht bij Brabers Association Management. Brabers verricht veel inhoudelijk werk voor Agrodis, zoals de afstemming met relevante organisaties en instanties, de interne en externe informatievoorziening en een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid.
Vanuit Brabers vormen Conno de Ruijter (secretaris/directeur), zijn kantoorgenoot Leo Melissen (adviseur) en Anneke de Goeij (secretaresse) het secretariaat van Agrodis.
 
Werk- , Klankbordgroepen en Commissies
Binnen Agrodis functioneren werk- en klankbordgroepen en commissies alleen op ad-hoc basis. Zo is er een klankbordgroep geweest in de periode van omschakeling naar de PublicatieReeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en was een klankbordgroep ingesteld om het project “Kennisverspreiding in de praktijk” te ondersteunen. Momenteel is er een commissie Veiligheid actief om de problemen rondom m.n. het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen aan te pakken.