Agrodis missie, visie en strategie

Door hiernaast op de afbeelding te klikken opent de infographic zich. De missie, visie en strategie van de vereniging Agrodis en haar leden is tevens vastgelegd in een aparte notitie en wordt onder meer uitgedragen met behulp van een presentatie.

Missie
De leden van Agrodis ondersteunen en vernieuwen de Nederlandse land- en tuinbouwsector met een totaalpakket voor een gezonde teelt. Kwalitatief goed advies en gewasbeschermingsmiddelen maken hier een onmisbaar onderdeel van uit. Agrodis leden dragen bij aan een gereguleerde, veilige en verantwoorde opslag, transport, advies en toepassing van deze middelen. Agrodis streeft naar verantwoorde en rendabele teeltwijzen die gezond zijn voor teelt, teler, consument en omgeving.

Visie
Vanwege de toenemende wereldbevolking, welvaart en vraag naar biomassa wordt van de plantaardige sectoren verwacht dat ze genoeg blijven produceren. Aan die productie worden ter bescherming van mens, dier en milieu hoge kwaliteitseisen gesteld. Om hier aan te voldoen passen telers steeds weer innovaties toe in hun manier van telen. In hun teeltwijze worden telers steeds vaker beperkt door restrictief beleid op middelenniveau. De gekwalificeerde adviseurs en gecertificeerde toeleveranciers van Agrodis helpen de telers aan de hoge verwachtingen te voldoen met behulp van Integrated Crop Management (ICM). In deze integrale aanpak staat het gewas centraal en wordt een effectief maatregelen- en middelenpakket ingezet. Agrodis wil deze integrale aanpak ontwikkelen en toepassen om te komen tot een optimale teeltwijze. Om het ICM-gedachtegoed toe te passen is een compleet instrumentarium nodig. Verbetering en integratie van de beschikbare instrumenten is hiervoor noodzakelijk.

Strategie
Agrodis wil samen met partijen de integrale aanpak verder ontwikkelen en implementeren in de Nederlandse land- en tuinbouwsector. De adviseurs van de Agrodis leden leveren, als belangrijkste informatiebron van de telers, hun toegevoegde waarde aan het realiseren van een gezonde teelt. Kennis, kwaliteit en transparantie zijn enkele sleutelbegrippen waar de Agrodis leden met de uitvoering van deze strategie een substantiële bijdrage aan leveren.