Berichten Agrodis

Agrodis nieuwsbrief nr. 1 januari 2024

Agrodis nieuwsbrief nr. 1 januari 2024

In de eerste nieuwsbrief van 2024 berichten wij u over de inhoud van de kamerbrief van demissionair minister Adema met de informatie over de gewasbescherming én loskoppeling die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verder berichten wij u ook over de vraag waarom de gewasbeschermingsmiddelen in verband met PFAS worden gebracht en u vindt het volledige statement van CropLife NL. Verder leest u in de nieuwsbrief over de bijeenkomst van de Phytophthora-aanpak op 10 januari jl. en over het veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.

De nieuwsbrief is na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 december 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 december 2023

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 berichten wij u over de publicatie van de NVWA-inspectieresultaten over 2022. We vertellen u over de toelichting van de Agrodis commissie Veiligheid op de Brzo geactualiseerd en aangevuld met de ARIE-regeling, over de ontwikkeling Milieu Indicator Gewasbescherming en over de twee indicatoren HRI 1 en HRI 2 die vastgesteld zijn voor de Europese Unie en de lidstaten. Verder berichten we u ook over het uitgebrachte rapport over het 'vervolgonderzoek inzet van heffingen in transitie weerbare teeltsystemen'. Als laatste vertellen wij u over de beëindiging met de kennisplatform Route2023 en over de wisseling op het Agrodis secretariaat.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u dat er voorlopig geen nieuwe regels komen vanuit Europa voor een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Afgelopen 16 november heeft Agrodis haar ALV gehouden. Wij vertellen u hier kort meer over en over de wisselingen binnen het bestuur.
Als laatste vertellen wij u over het marktonderzoek wat I&O research is gestart naar de handel in illegale middelen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden