Berichten Agrodis

Artikel Greenity - Zorg dat je er op tijd bij bent

Artikel Greenity - Zorg dat je er op tijd bij bent

Belangenbehartiger Agrodis trekt aan de bel. Om je spuitlicentie te behouden, moet je regelmatig cursussen volgen. Omdat dit vanwege corona lastig was, stelde de overheid een coulanceregeling in. Die liep 30 april af. Wie dan zijn licentie nog niet had verlengd, heeft een serieus probleem.
Het artikel kunt u hier in zijn geheel lezen.

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2021

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2021

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitvoering van acties in relatie tot het UP2030. Daarnaast attenderen wij u op het beëindigen van de coulanceregeling voor vakbekwaamsheidbewijzen. Agrodis heeft gereageerd op EU-richtlijn duurzaam GBM-gebruik. Wij informeren u ook over het toepassen van een gewasbeschermingsmiddel op een deel van het perceel en de nieuwe vormgeving van www.toolboxwater.nl. Tot slot memoreren wij ook de vernieuwde website van Agrodis.

De nieuwsbrief is ook na te lezen op het extranet. Dit is alleen beschikbaar voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van maart 2021

Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van maart 2021

In deze tweede nieuwsbrief van het jaar praten wij u bij over de verkiezingsuitslag van gisteren. Ook wordt u geïnformeerd over het vaststellen van het jaarplan 2021 door de stuurgroep, de acties in het UP 2030 waar Agrodis de trekker is en onze zorgen over het oplossen van knelpunten.
Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: de toepassing drempels tussen ruggen toch niet verplicht, strenge regels voor gebruik azolen in de bollenteelt en erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers.

De nieuwsbrief is beschikbaar op het extranet van Agrodis. Het extranet is alleenvoor leden.

     
  • 1
  •  
  • 2
  •