Berichten Agrodis

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 december 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 december 2023

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 berichten wij u over de publicatie van de NVWA-inspectieresultaten over 2022. We vertellen u over de toelichting van de Agrodis commissie Veiligheid op de Brzo geactualiseerd en aangevuld met de ARIE-regeling, over de ontwikkeling Milieu Indicator Gewasbescherming en over de twee indicatoren HRI 1 en HRI 2 die vastgesteld zijn voor de Europese Unie en de lidstaten. Verder berichten we u ook over het uitgebrachte rapport over het 'vervolgonderzoek inzet van heffingen in transitie weerbare teeltsystemen'. Als laatste vertellen wij u over de beëindiging met de kennisplatform Route2023 en over de wisseling op het Agrodis secretariaat.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u dat er voorlopig geen nieuwe regels komen vanuit Europa voor een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Afgelopen 16 november heeft Agrodis haar ALV gehouden. Wij vertellen u hier kort meer over en over de wisselingen binnen het bestuur.
Als laatste vertellen wij u over het marktonderzoek wat I&O research is gestart naar de handel in illegale middelen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden

Infographic Op koers - werken aan schoon water

Infographic Op koers - werken aan schoon water

De land- en tuinbouw heeft zich richting 2030 aan ambitieuze doelen gecommitteerd voor het verduurzamen van gewasbescherming. Door de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen, wordt het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk beperkt. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, gebeurt dit met nagenoeg nul emissies naar de omgeving. Dit draagt bij aan het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden. Deze infographic geeft de inspanningen helder weer, die door de verschillende partijen worden gepleegd om de doelen te realiseren.