Berichten Agrodis

Persbericht - Toeleveranciers passen ICM-teeltwijzer toe als basis voor de teeltadvisering

Persbericht - Toeleveranciers passen ICM-teeltwijzer toe als basis voor de teeltadvisering

De toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, verenigd in Agrodis, hebben besloten om de ICM-teeltwijzer toe te passen als basis voor hun teeltadvisering. De ICM-teeltwijzer wordt gebaseerd op de ICM-modellen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen (WUR). Zij gaan deze integrale aanpak uitrollen om de omslag naar ICM en geïntegreerde gewasbescherming in Nederland te versnellen. Deze ICM-teeltwijzer helpt boeren én hun adviseurs om de teelt beter te begeleiden en is een waardevol instrument om de doelen uit het Coalitieakkoord, Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) en de Europese concept Verordening duurzaam gebruik (SUR) te behalen.

Klik hier voor het complete persbericht.

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u over de Kamerbrief die door het ministerie van LNV gestuurd. Inmiddels heeft de Kamer schriftelijke inbreng geleverd en het ministerie van LNV heeft hierop geantwoord. Verder vertellen wij u over het besluit van het Agrodis bestuur om het gebruik van een ICM-teeltwijzer in te voeren.
Graag maken wij u ook attent op een webinar over gewasbescherming wat Agrodis in samenwerking met CropLife NL zal organiseren op dinsdag 6 juni as.
Als laatste zijn wij verheugd te kunnen melden dat er 2 kandidaten zijn toegetreden tot de commissie Veiligheid.

De nieuwsbrief is ook na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord en hebben hierover een gezamenlijk persbericht opgesteld.

Klik hier voor het complete persbericht.