Berichten Agrodis

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van juni 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van juni 2022

In deze 6e editie van de nieuwsbrief informeren wij u over het Kamerdebat over gewasbescherming welke op woensdag 8 juni jl. heeft plaatsgevonden. Dit Kamerdebat heeft vooral veel vragen opgeleverd. Een week eerder, op 1 juni, zijn tijdens een Wetgevingsdebat voorgestelde wijzigingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) besproken om te komen tot een verbod voor professioneel en particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Verder vertellen wij u over een rapport wat de NVWA heeft opgesteld met betrekking tot illegale handel. Er zijn een aantal Kamerbrieven verschenen, u vindt ze in deze nieuwsbrief.
Het Ctgb heeft besloten dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, bij goed landbouwkundig gebruik ook veilig zijn voor de strokenteelt. Wij vertellen u hier meer over.
Als laatste stellen wij u voor aan de nieuwe voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Aanmelden Agrodis Ledenbijeenkomst 22 juni 2022

Aanmelden Agrodis Ledenbijeenkomst 22 juni 2022

Wij nodigen alle leden van harte uit voor de Agrodis Ledenbijeenkomst op woensdag 22 juni 2022 bij restaurant Campman te Renkum. Dit jaar is ervoor gekozen om de middag voor en vooral met de leden te houden en heeft dan ook als thema "Samen Sterk".

De link om in te schrijven voor deze middag staat in de uitnodiging die eerder deze maand naar alle leden verstuurd is. De uitnodiging (klik hier) is terug te vinden op extranet. Het extranet is alleen toegankelijk voor leden.

We zien u graag op 22 juni!

Agrodis nieuwsbrief nr. 5 april 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 5 april 2022

In deze 5e editie van de nieuwsbrief vertellen wij u over de brief die aan minister Staghouwer zal worden opgesteld door onder andere Agrodis met betrekking tot de stimulering van biostimulanten.
Agrodis heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van een opdracht voor WUR om tot een beoordelingsmethodiek te komen van innovatieve technieken. HIerover is een rapport verschenen. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Verder informeren wij u dat de opgebruiktermijn van gewasbeschermingsmiddelen met voorschriften voor gestapeld gebruik eindigt op 6 oktober 2022.
Als laatste maken wij u erop attent dat er op woensdag 19 mei een webinar zal worden gehouden met de stand van zaken met betrekking tot Agri Recover, E-stewardship, E-Labels en AgroCloSer. Aanmelden kan via de link in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.