Agrodis nieuwsbrief nr. 8 van juli 2022

In deze nieuwsbrief: In een eerste reactie spreekt het kabinet steun uit voor het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een Verordening Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen. Deze Verordening zal de huidige Richtlijn 2009/128 gaan vervangen. Verder kunnen wij u berichten dat het Nationaal Actieplan is geactualiseerd.
Rondom de koppeling advies en levering en de rol van de adviseur, werkt Agrodis diverse scenario’s uit om dit intern, met diverse stakeholders en vervolgens met het ministerie van LNV te bespreken. 
Als laatste informeren wij u over de Hoge Raad die eerder deze maand uitspraak heeft gedaan in de zaak tussen de Staat en CropLife NL/Artemis over het gebruiksverbod buiten de landbouw.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.