Inzameling restanten en verpakkingen

 
De STichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de landbouw (STORL), waarin CropLifeNL,
Cumela, LTO en Agrodis als vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, heeft
een eigen inzameling vangereinigd fust geïntroduceerd. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en
telers introduceren dit jaar samen een eigen inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten.
Voor telers is het nu in de praktijk soms lastig om dergelijk afval afgevoerd te krijgen.

Met de eigen inzameling willen de ketenpartijen telers een praktische en goedkope oplossing
bieden. Bovendien vinden zij het belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verant-
woorde afvoer van dergelijke verpakkingen.
 
Telers en loonwerkers reinigen fust en verzamelen dat op hun bedrijf in speciale STORL zakken die via de distributie beschikbaar worden gesteld. Zij kunnen de volle zakken kosteloos laten afvoeren. Op de website www.storl.nl kunnen telers zich aanmelden om deel te nemen aan de inzameling. Dit gaat per regio. Afhankelijk van de situatie in de regio worden de zakken opgehaald met een perswagen of staat deze op een locatie in de buurt waar de telers de zakken kunnen brengen. Zodra de (type) inzameling bevestigd is, wordt de regio gepubliceerd op de website en kan een teler zich voor die regio aanmelden. De deelnemer krijgt een bevestiging van zijn aanmelding en zodra de datum van inzameling bekend is wordt de teler daarover geïnformeerd.