Inzameling resten en verpakkingen

 
De STichting Opruiming Resten en Lege verpakkingen in de landbouw (STORL), waarin CropLifeNL,
Cumela, LTO en Agrodis als vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, heeft
een eigen inzameling van gereinigd fust geïntroduceerd. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en
telers werken samen binnen de STORL voor inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten.
Voor telers is het nu in de praktijk steeds lastiger om dergelijk afval afgevoerd te krijgen. Daarbij heeft de sector ook een recycle doelstelling op Europees en Nederlands niveau. 

Met de eigen inzameling willen de ketenpartijen telers een praktische en goedkope oplossing
bieden. Bovendien vinden zij het belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verantwoorde en duurzame verwerking van plastic cans afvoer van dergelijke verpakkingen.
 
Telers en loonwerkers reinigen fust en verzamelen dat op hun bedrijf in speciale STORL zakken die via de distributie verkrijgbaar zijn tegen een geringe vergoeding. Zij kunnen de volle zakken kosteloos laten afvoeren. Op de website www.storl.nl kunnen telers zich aanmelden om deel te nemen aan de inzameling. Dit gaat per regio. Afhankelijk van de situatie in de regio worden de zakken opgehaald met een perswagen of staat deze op een locatie in de buurt waar de telers de zakken kunnen brengen. Zodra de (type) inzameling bevestigd is, wordt de regio gepubliceerd op de website en kan een teler zich voor die regio aanmelden. STORL informeert de telers wanneer er inzamelingen plaatsvinden.
 

Inzameling resten

In 2024 start STORL ook met de inzameling van resten gewasbeschermingsmiddelen. Telers/loonwerkers kunnen via het STORL-account de resten aanmelden tot 31 maart 2024 aanmelden daarna vindt de planning en worden de resten in de maanden erna opgehaald.
Tot 50 l/kg met een maximale verpakking grootte van 25 l/kg worden resten gewasbeschermingsmiddelen kosteloos opgehaald en boven de 50 l/kg zijn de kosten voor de teler. Op de website www.storl.nl is uitgebreide informatie te vinden of raadpleeg de distributeur van gewasbeschermingsmiddelen over de werkwijze van STORL.