Berichten Agrodis

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

In deze 9e nieuwsbrief van het jaar beginnen we met het vertrek van Henk Staghouwer. 
Zoals in vorige Agrodis nieuwsbrieven beschreven, spreekt Agrodis veelvuldig met stakeholders over de rol van de adviseur. In deze nieuwsbrief leggen wij meer uit hoe dit in zijn werk gaat. Verder heeft Agrodis gereageerd op het concept Verordening Duurzaam Gebruik.
Ook het ICM ontwikkelt zich door. Diverse bedrijven passen hun bedrijfsmodel erop aan en het is goed dat ICM zowel bij beleidsmakers als ook bij onderzoekers steeds meer wordt ondersteund, onderzocht en zich daardoor door blijven ontwikkelen. Ook berichten wij u dat er een nieuwe directeur plantgezondheid is aangesteld bij de NVWA en zal het begin oktober geplande webinar met betrekking tot de voortgang van Agro Closer worden uitgesteld.
Het secretariaat van Agrodis heeft onlangs alle leden van een voorbeeld RI&E voorzien. Wij vertellen u graag meer hierover in de nieuwsbrief.
Als laatste vragen wij uw aandacht voor de Agrodis Ledenvergadering op woensdag 23 november 2022. Reserveer alvast ruimte in uw agenda!


De nieuwsbrief is beschikbaar op het extranet van Agrodis. Het extranet is alleen voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 van juli 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 8 van juli 2022

In deze nieuwsbrief: In een eerste reactie spreekt het kabinet steun uit voor het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een Verordening Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen. Deze Verordening zal de huidige Richtlijn 2009/128 gaan vervangen. Verder kunnen wij u berichten dat het Nationaal Actieplan is geactualiseerd.
Rondom de koppeling advies en levering en de rol van de adviseur, werkt Agrodis diverse scenario’s uit om dit intern, met diverse stakeholders en vervolgens met het ministerie van LNV te bespreken. 
Als laatste informeren wij u over de Hoge Raad die eerder deze maand uitspraak heeft gedaan in de zaak tussen de Staat en CropLife NL/Artemis over het gebruiksverbod buiten de landbouw.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van juli 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van juli 2022

Op 22 juni jl. presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.
Verder zullen biostimulanten beschikbaar blijven voor Nederlandse telers en is de herziening van de ARIE-richtlijn uitgesteld. Ook informeren wij u over het toepassen van nieuwe veredelingstechnieken, zoals de CRISPR-Cas.
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de Ledenvergadering van de vereniging Agrodis. Deze zal plaatsvinden op woensdag 23 november 2022. 
Agrodis organiseert op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over Agro Closer. Houd dit tijdstip alvast vrij! Ook is het in samenwerking met Artemis en CropLife NL georganiseerde webinar m.b.t. AgroCloSer, E-stewardship, Agro E-Label en Agro Recover van mei j.l. terug te kijken via het Agrodis extranet.
Als laatste vindt u in de nieuwsbrief een link naar de brochure van het Uitvoeringsprogramma 2030. Hierin zijn de doelen en uitgangspunten van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 beschreven in een fraai vormgegeven brochure.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.