Persbericht - Toeleveranciers passen ICM-teeltwijzer toe als basis voor de teeltadvisering

De toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, verenigd in Agrodis, hebben besloten om de ICM-teeltwijzer toe te passen als basis voor hun teeltadvisering. De ICM-teeltwijzer wordt gebaseerd op de ICM-modellen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen (WUR). Zij gaan deze integrale aanpak uitrollen om de omslag naar ICM en geïntegreerde gewasbescherming in Nederland te versnellen. Deze ICM-teeltwijzer helpt boeren én hun adviseurs om de teelt beter te begeleiden en is een waardevol instrument om de doelen uit het Coalitieakkoord, Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) en de Europese concept Verordening duurzaam gebruik (SUR) te behalen.

Klik hier voor het complete persbericht.