Artikel KNPV Gewasbescherming - Toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector: een tota

De teelt van een gezond gewas is een prachtig en fascinerend proces. De interactie tussen de diverse natuurljke processen maakt het ook tot een uiterst complex proces. De verschillende eisen vanuit o.a. wetgeving, markt, fytosanitair en consument maken dat nog eens complexer. Tijdens de teelt neemt de agrarisch ondernemer dagelijks beslissingen om een gezond gewas te realiseren, dat voldoet aan de verwachtingen van de consument en de markt.

Klik hier voor het complete artikel.