Berichten Agrodis

Bedrijfsleven en overheid werken aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines

Bedrijfsleven en overheid werken aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines


 

Agrodis nieuwsbrief nr. 4 juni 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 4 juni 2023

In deze editie van de nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de uitspraak van de rechtbank van Noord-Nederland inzake een kort geding aangespannen door omwonenden tegen een lelieteler in Drenthe. Verder vragen wij jullie aandacht voor de STORL-regeling en vindt u een link naar de opname van het op 6 juni jl. gehouden webinar "Maatschappij en Middelen". 
Als laatste berichten wij u dat de website van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 live is.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Artikel KNPV Gewasbescherming - Toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector: een totaalpakket voor een gezonde ICM teelt

Artikel KNPV Gewasbescherming - Toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector: een totaalpakket voor een gezonde ICM teelt

De teelt van een gezond gewas is een prachtig en fascinerend proces. De interactie tussen de diverse natuurljke processen maakt het ook tot een uiterst complex proces. De verschillende eisen vanuit o.a. wetgeving, markt, fytosanitair en consument maken dat nog eens complexer. Tijdens de teelt neemt de agrarisch ondernemer dagelijks beslissingen om een gezond gewas te realiseren, dat voldoet aan de verwachtingen van de consument en de markt.

Klik hier voor het complete artikel.