Berichten Agrodis

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van juli 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van juli 2022

Op 22 juni jl. presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.
Verder zullen biostimulanten beschikbaar blijven voor Nederlandse telers en is de herziening van de ARIE-richtlijn uitgesteld. Ook informeren wij u over het toepassen van nieuwe veredelingstechnieken, zoals de CRISPR-Cas.
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de Ledenvergadering van de vereniging Agrodis. Deze zal plaatsvinden op woensdag 23 november 2022. 
Agrodis organiseert op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over Agro Closer. Houd dit tijdstip alvast vrij! Ook is het in samenwerking met Artemis en CropLife NL georganiseerde webinar m.b.t. AgroCloSer, E-stewardship, Agro E-Label en Agro Recover van mei j.l. terug te kijken via het Agrodis extranet.
Als laatste vindt u in de nieuwsbrief een link naar de brochure van het Uitvoeringsprogramma 2030. Hierin zijn de doelen en uitgangspunten van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 beschreven in een fraai vormgegeven brochure.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.


 

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van juni 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van juni 2022

In deze 6e editie van de nieuwsbrief informeren wij u over het Kamerdebat over gewasbescherming welke op woensdag 8 juni jl. heeft plaatsgevonden. Dit Kamerdebat heeft vooral veel vragen opgeleverd. Een week eerder, op 1 juni, zijn tijdens een Wetgevingsdebat voorgestelde wijzigingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) besproken om te komen tot een verbod voor professioneel en particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Verder vertellen wij u over een rapport wat de NVWA heeft opgesteld met betrekking tot illegale handel. Er zijn een aantal Kamerbrieven verschenen, u vindt ze in deze nieuwsbrief.
Het Ctgb heeft besloten dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, bij goed landbouwkundig gebruik ook veilig zijn voor de strokenteelt. Wij vertellen u hier meer over.
Als laatste stellen wij u voor aan de nieuwe voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Aanmelden Agrodis Ledenbijeenkomst 22 juni 2022

Aanmelden Agrodis Ledenbijeenkomst 22 juni 2022

Wij nodigen alle leden van harte uit voor de Agrodis Ledenbijeenkomst op woensdag 22 juni 2022 bij restaurant Campman te Renkum. Dit jaar is ervoor gekozen om de middag voor en vooral met de leden te houden en heeft dan ook als thema "Samen Sterk".

De link om in te schrijven voor deze middag staat in de uitnodiging die eerder deze maand naar alle leden verstuurd is. De uitnodiging (klik hier) is terug te vinden op extranet. Het extranet is alleen toegankelijk voor leden.

We zien u graag op 22 juni!

   
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •