Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van november 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u dat er voorlopig geen nieuwe regels komen vanuit Europa voor een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Afgelopen 16 november heeft Agrodis haar ALV gehouden. Wij vertellen u hier kort meer over en over de wisselingen binnen het bestuur.
Als laatste vertellen wij u over het marktonderzoek wat I&O research is gestart naar de handel in illegale middelen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden