Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van september 2023

In de laatste editie van de nieuwsbrief informeren wij u over de gesprekken en het debat in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er een nieuwe invoeringsdatum bekend voor de introductie van het Gesloten Vulsysteem.
De herziening van de ARIE is op 1 januari 2023 in werking getreden. Wij vertellen u alles over de nieuwe situatie. Met regelmaat komt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het nieuws. Helaas geeft dit nieuws vaak een ongenuanceerd beeld. Wij leggen u uit wat u kunt doen als u hier vragen over krijgt.
Verder is het weer bijna tijd voor de Agrodis ledenvergadering. Deze vindt dit jaar plaats op donderdag 16 november bij restaurant Campman in Renkum

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.