Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u over de Kamerbrief die door het ministerie van LNV gestuurd. Inmiddels heeft de Kamer schriftelijke inbreng geleverd en het ministerie van LNV heeft hierop geantwoord. Verder vertellen wij u over het besluit van het Agrodis bestuur om het gebruik van een ICM-teeltwijzer in te voeren.
Graag maken wij u ook attent op een webinar over gewasbescherming wat Agrodis in samenwerking met CropLife NL zal organiseren op dinsdag 6 juni as.
Als laatste zijn wij verheugd te kunnen melden dat er 2 kandidaten zijn toegetreden tot de commissie Veiligheid.

De nieuwsbrief is ook na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.