Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord en hebben hierover een gezamenlijk persbericht opgesteld.

Klik hier voor het complete persbericht.