Agrodis nieuwsbrief nr. 5 van juli 2023

Het zal niemand zijn ontgaan, het kabinet is gevallen. Deze val zal zeer waarschijnlijk tot nieuwe vertragingen leiden. Onlangs is er overleg gevoerd met het ministerie van LNV over de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de kamerbrief over loskoppeling.
In deze nieuwsbrief vertellen wij u ook over de uitspraak in het hoger beroep door een lelieteler uit Drenthe mbt het verbod op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en over het NVWA die dit najaar een marktonderzoek gaat uitvoeren naar de handel in illegale middelen. Verder heeft stichting CDG een conceptversie van het nieuwe CDG-certificatieschema bekend gemaakt en verwijzen wij u naar "groeien naar morgen" om verhalen van agrariërs te lezen die kringlooplandbouw handen en voeten geven.
Als laatste informeren wij u over de nieuwe STORL-werkwijze

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.