Actueel

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van december 2021

Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar informeren wij u over het voornemen om verkoop en advies los te koppelen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Wij attenderen u op het uitkomen van een tweetal rapporten vanuit AgriLink en wij vertellen u over het door de regering op te stellen plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen.
Verder zijn wij op zoek naar ervaringen en vragen wij om input hoe er op het boerenerf samengewerkt wordt met de zogenaamde niet-product gebonden adviseurs die werken met subsidie vanuit SABE. Wij praten u bij over de online georganiseerde Agrodis ALV waar Dirk-Jan Bakker als nieuw bestuurslid werd benoemd. Dirk-Jan introduceert zichzelf kort in deze nieuwsbrief. Ook op het secretariaat heeft er een wissel plaatsgevonden.
Tot slot wensen wij u hele fijne feestdagen toe en een fantastisch 2022!

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van oktober 2021

Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van oktober 2021

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen. Agrodis heeft gereageerd op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. In de nieuwsbrief staat een link naar onze reactie. Ook besteden wij aandacht aan wijzigingen in de knaagdierbeheersting. Het RIVM gaat onderzoek doen naar de relatie gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson. Er is een kort item over de kennisbijeenkomsten in november en u treft een item over de Algemene Ledenvergadering op 17 november a.s. Tot slot nog een in memoriam Leen de Regt.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Agrodis nieuwsbrief nr. 5 van juli 2021

Agrodis nieuwsbrief nr. 5 van juli 2021

In deze 5e nieuwsbrief van 2021 praten wij u bij over de ontwikkelingen van het UP 2030. Ook blikken wij terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst voor leden en relaties en introduceren wij een nieuw Agrodis-lid. Tevens treft u een item over de wijzigingen KBA-licentie. Tot slot informeren wij u over een LTO campagne die is gestart "Goede buur".

De nieuwsbrief is in zijn geheel terug te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

   
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •