Actueel

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2023

Agrodis nieuwsbrief nr. 3 van april 2023

In deze nieuwsbrief berichten wij u over de Kamerbrief die door het ministerie van LNV gestuurd. Inmiddels heeft de Kamer schriftelijke inbreng geleverd en het ministerie van LNV heeft hierop geantwoord. Verder vertellen wij u over het besluit van het Agrodis bestuur om het gebruik van een ICM-teeltwijzer in te voeren.
Graag maken wij u ook attent op een webinar over gewasbescherming wat Agrodis in samenwerking met CropLife NL zal organiseren op dinsdag 6 juni as.
Als laatste zijn wij verheugd te kunnen melden dat er 2 kandidaten zijn toegetreden tot de commissie Veiligheid.

De nieuwsbrief is ook na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Persbericht Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord en hebben hierover een gezamenlijk persbericht opgesteld.

Klik hier voor het complete persbericht.

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

Agrodis nieuwsbrief nr. 9 van september 2022

In deze 9e nieuwsbrief van het jaar beginnen we met het vertrek van Henk Staghouwer. 
Zoals in vorige Agrodis nieuwsbrieven beschreven, spreekt Agrodis veelvuldig met stakeholders over de rol van de adviseur. In deze nieuwsbrief leggen wij meer uit hoe dit in zijn werk gaat. Verder heeft Agrodis gereageerd op het concept Verordening Duurzaam Gebruik.
Ook het ICM ontwikkelt zich door. Diverse bedrijven passen hun bedrijfsmodel erop aan en het is goed dat ICM zowel bij beleidsmakers als ook bij onderzoekers steeds meer wordt ondersteund, onderzocht en zich daardoor door blijven ontwikkelen. Ook berichten wij u dat er een nieuwe directeur plantgezondheid is aangesteld bij de NVWA en zal het begin oktober geplande webinar met betrekking tot de voortgang van Agro Closer worden uitgesteld.
Het secretariaat van Agrodis heeft onlangs alle leden van een voorbeeld RI&E voorzien. Wij vertellen u graag meer hierover in de nieuwsbrief.
Als laatste vragen wij uw aandacht voor de Agrodis Ledenvergadering op woensdag 23 november 2022. Reserveer alvast ruimte in uw agenda!


De nieuwsbrief is beschikbaar op het extranet van Agrodis. Het extranet is alleen voor leden.