Bewijs van Vakbekwaamheid

Het is verboden zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid (voorheen spuitlicentie) een gewasbeschermingsmiddel toegelaten voor professioneel gebruik, te ontvangen, te gebruiken of voorhanden te hebben. Dit geldt niet voor middelen die door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) zijn toegelaten voor particulier gebruik. Met een bewijs van vakbekwaamheid toont de eigenaar ervan aan dat hij/zij over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt. Er zijn verschillende vakbekwaamheidsbewijzen, zoals voor:
  • Uitvoeren
  • Bedrijfsvoeren
  • Distribueren
  • Adviseren
  • Mollenbestrijding
  • Knaagdierbeheersing Agrarisch (KBA)
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bureau Erkenningen.