Bewijs van Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheidbewijzen Distribueren Bestrijdingsmiddelen zijn per 1 augustus 2009 omgezet naar het vakbekwaamheidbewijs “Bedrijfsvoeren + Distribueren”. Hiermee blijven de bevoegdheden die u onder het vorige stelsel had behouden. Het nummer blijft ook gelijk.

Wanneer u zich bezig houdt met het transport en opslag van gewasbeschermingsmiddelen volstaat vakbekwaamheidbewijs “Distribueren Gewasbeschermingsmiddelen”. Er mogen dan geen verkoopadviezen meer worden gegeven. Voor het omzetten van het nieuwe vakbekwaamheidbewijs “Bedrijfsvoeren + Distribueren” naar alleen “Distribueren”: ga naar de website www.erkenningen.nl of bel: 0800 22 333 22.

Begin augustus 2009 ontvangt iedereen, die op dat moment een geldig vakbekwaamheidbewijs “Distribueren Bestrijdingsmiddelen” heeft, een nieuw vakbekwaamheidbewijs. Dat is dan het nieuwe vakbekwaamheidbewijs “Bedrijfsvoeren + Distribueren”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.erkenningen.nl