Toelatingen


Voor de Vereniging Agrodis is een effectief middelenpakket een belangrijke voorwaarde om in de praktijk te kunnen werken. Wij zijn geen toelatinghouder, maar wel gebaat bij een goed werkend toelatingsbeleid. Een effectief middelenpakket kan het beste gerealiseerd worden via reguliere toelatingen. Deze hebben de langste houdbaarheid. Wanneer toch knelpunten voor de praktijk blijven bestaan, zal Agrodis zich inspannen om oplossingen via het Expert Centre Speciality Crops, Fonds Kleine Toepassingen en Trustee te ondersteunen om een effectief middelenpakket te behouden. Zo nodig zal gecontroleerde distributie, op basis het CDG certificatieschema, worden ingezet om een effectief middelenpakket beschikbaar te houden.